VYHOTOVUJEME ODHADY NEMOVITOSTÍ PRO DĚDICKÁ ŘÍZENÍ A NOTÁŘE

K vyhotovení odhadu k dědickému řízení od Vás budu potřebovat:

SA1089791) Jméno, příjmení a datum úmrtí zesnulé osoby.

2) Jméno a příjmení notáře (např. JUDr. Svatopluk Procházka). 

3) Číslo jednací - číslo spisu vedené u notáře (např. 22 D 15/2024, Nd 23/2024).

4) List vlastnictví, obec, katastrální území kde se nemovitost nachází.

 • nebo adresu rodinného domu, chalupy, chaty,
 • adresu a číslo bytu (...NP., plocha bytu, balkón / lodžie, sklepní kóje atd.), 
 • parcelní číslo pozemku (např. pole, les, potok atd.).                                                          

5) Kontakt na Vás: jméno, příjmení - telefonní číslo, e-mail.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ing. Rostislav Kulička

                                                                                                                                                          Realitní makléř, odhadce nemovitost

                                                                                                                                                          + 420 737 255 648 

                                                                                                                                                          [email protected]

Výpočet notářských poplatků z dědictví v roce 2024 

Základem, pro výpočet odměny notáře (poplatku), který byl pověřen vyřízením pozůstalosti (dědictví), je celková hodnota pozůstalosti (tj. součet hodnoty movitého i nemovitého majetku).

Minimální výše poplatku je 2000 Kč (resp. 1000 Kč, pokud dojde k zastavení řízení – není žádný nebo zanedbatelný majetek). Jinak se ale výše poplatku vypočítá, jako určité procento z celkové částky.

Nový výpočet 2024

Uvedený výpočet notářského poplatku je pouze orientační. Pro potřeby přesných výpočtů je zapotřebí postupovat důsledně v souladu s právním řádem ČR. Ten obsahuje specifické výjimky či jiné úpravy výpočtů, které nemusí být zahrnuty do výpočtu, s nímž pracujeme v této kalkulačce.

Kolik je daň z dědictví v roce 2024?

Pokud by vás zajímalo, kolik je daň z dědictví, tak na podobnou otázku, je velmi jednoduchá odpověď. Z dědictví se neplatí žádná daň. Dědická daň byla zrušena od roku 2014. Dědictví je vnímáno, jako bezúplatné nabytí. A jako takové je osvobozeno od daně z příjmů.

Něco jiného jsou ale notářské poplatky (odměna notáře). Dědictví totiž vždy musí vyřizovat notář, a ten má nárok na odměnu.

Kolik je odměna notáře, za vyřízení dědictví v roce 2024

Notář, který je pověřen vyřízením dědictví, má nárok na odměnu. A to i v případě, že se žádný majetek nedědí. I tak je nutné zaplatit určitý poplatek.

 • Notář má nárok na poplatek 1000 Kč i z pozůstalostního řízení, které bylo zastaveno
 • Minimální poplatek pro notáře, za vyřízení dědictví je nově 2000 Kč

Odměna notáře se dále odvíjí od hodnoty dědictví:

 • Z prvních 500 000 Kč se platí poplatek 2% (minimálně 2000 Kč)
 • Z částky nad 500 000 Kč do 1 000 000 Kč se platí 0,9%
 • Z částky nad 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč se platí 0,5%
 • Z částky nad 3 000 000 Kč do 30 000 000 Kč se platí 0,1%
 • Z částky nad 30 000 000 Kč do 100 000 000 Kč se platí 0,05%
 • Z částky nad 100 miliónů korun se už nic dalšího neplatí

Kolik jsou poplatky u notáře v dědickém řízení v roce 2024?

V následující tabulce se můžete podívat jaké jsou poplatky v roce 2024, se nic nemění. V tabulce je několik modelových případů (včetně započítání DPH 21%):

Tabulka: Kolik se platí za vyřízení dědictví u notáře – maximální poplatky 2024

Hodnota dědictví

Poplatky 2024 (včetně DPH)

10 000 Kč

2 420 Kč

100 000 Kč

2 420 Kč

200 000 Kč

4 840 Kč

500 000 Kč

12 100 Kč

1 000 000 Kč

17 545 Kč

3 000 000 Kč

29 645 Kč

10 000 000 Kč

38 115 Kč

30 000 000 Kč

62 315 Kč

100 000 000 Kč

104 665 Kč

nad 100 000 000 Kč

104 665 Kč

 

Kolik musím zaplatit při dědictví v roce 2024

Výše uvedené poplatky (odměna notáře), ale nejsou to jediné, co po vás může notář požadovat.

Notář má dále nárok na náhradu nákladů, vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie, ve výši 300 Kč.

A také může požadovat úhradu hotových výdajů, které byly účelně vynaloženy v souvislosti s prováděním jednotlivých úkonů v dědickém řízení – jedná se například o soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, a další.

 

Pro více informací kontaktujte realitního makléře:

ROSTA

Ing. Rostislav Kulička

Realitní makléř, odhadce nemovitostí

+420 737 255 648

[email protected]